Trafikkommittén

Trafikkommittén bildades 1985 och har sedan dess drivit frågan om en förbättrad trafiksituation vid utfarten på väg 136. Trots ett antal skrivelser har inget hänt. Då planerna för en ny översiktsplan för området Rälla-Stora Rör börjar ta form har vi på nytt påpekat vikten av en förändring av korsningen. Sensommaren 2010 inlämnades en ny skrivelse (se bilaga).

I trafikkommitén ingår just nu: Jan Angner, Eva Fee och Tony Sporrong

 

Skr vägkorset.

Trafikverket 140929