Intresseföreningens Styrelse

Stora Rörs Intresseförening har en styrelse som består av:

Jan Idvall, ordförande

Eva Fee, sekreterare

Barbro Thörnqvist, kassör

Elsa-Gun Gustafson, ledamot

 

Stadgar                                               Protokoll                                                      Verksamhetsberättelser