Om föreningen

Stora Rörs Hamn vår 2019

Välkommen till Stora Rörs intresseförening. Föreningen arbetar för att vidareutveckla orten utifrån rådande traditioner och nya trender. Stora Rörs Intresseförening är öppen för alla som vill stötta, påverka och medverka till att Stora Rör blir en trygg och levande ort med aktiviteter och evenemang för både vuxna och barn.

Intresseföreningen arrangerar Valborgsfirande i hamnen och Midsommarfirande på badplatsen med traditionella lekar. Vi ordnar också byfest, filmvisningar, föredrag samt olika arrangemang i samband med Skördefesten. Intresseföreningen samverkar med övriga föreningar i Stora Rör och driver frågor av intresse för fast- och sommarboende på orten. I aktuella frågor samordnar vi kontakten med kommunerna och andra organisationer. Stora Rörs Intresseförening bildades 1985 för att försöka få fram en säkrare lösning för av- och påfarten till riksväg 136.

Styrelsen

Hamnen mitt i byn

Trafiksektionen

Intresseföreningens aktiviteter