Hamnen mitt i byn

Stora Rörs Intresseförening arbetar för att utveckla byn med hänsyn till lokala traditioner. Hösten 2010 sökte föreningen pengar från Leader för att kunna påbörja förstudien ”Hamnen mitt i byn”. Syftet var att renovera hamnen och hamnområdet för att därmed främja en gynnsam utveckling för både företag och de boende i byn. Projektet är slutredovisat och vi har i och med det överlämnat det fortsatta arbetet till Stora Rörs Båtsällskap som arrenderar marken i hamnen med omgivning samt driver gästhamnen.