Medlemskap

Vill du också bli medlem i Stora Rörs Intresseförening?

Genom att betala in medlemsavgiften nu till BG 543-4089 blir du medlem för 2023. Medlemsavgiften är på 100 kr/pers. Lämna din mailadress så får du kontinuerligt information om vad som händer i Stora Rör.

Kontaktperson är Barbro Törnqvist: strorintresseforening@gmail.com