Höstbål

I samarbete med Ölands vattenråd tänds i slutet av augusti höstbål vid grönområdet mittemot bageriet i byn.

Höstbål 2019

Den 31 augusti 2019 arrangerades höstbål i Stora Rörs hamn på temat: Våtmarksåtgärder för att minska övergödningen. Höstbålet arrangerades i samarbete med Ölands vattenråd.

Mer information om höstbål 2020 kommer längre fram i höst.