Totalförsvar öland

Totalförsvar Öland är en ideell förening som bildades 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad förståelse för såväl det militära som det civila försvarets betydelse för medborgarnas och landets säkerhet. Föreningen har naturligt nog ett visst fokus på Öland.

Föreningen verkar för att synliggöra totalförsvaret genom att bland annat årligen anordna en Totalförsvarsdag på Öland. Under Totalförsvarsdagen kan besökarna ta del av totalförsvarets olika enheter, tala med personalen, titta på fordon, båtar och annan utrustning – en påtagligt praktisk visning av vårt totalförsvar.

Totalförsvarsdagen har sedan 2014 genomförts i Stora Rör lördagen under Skördefesten. Förra året besöktes evenemanget av 7000-9000 personer. Det blev en mycket uppskattad visning av vårt totalförsvar och de nio frivilligorganisationer som deltog. Besökarna fick också ta del av Folk och Försvars debatt ”Nya utmaningar för Sveriges säkerhet”.

Årets Totalförsvarsdag genomförs i Stora Rör lördagen den 30 september mellan klockan 1000 och 1700. Vi kommer att lägga ut mer information när programmet är klart.

Vill du bli medlem i den ideella föreningen Totalförsvar Öland kan du betala in medlemsavgift till Bankgiro 5059-5487. Kom ihåg att ange avsändare. Medlemsavgiften är 100 kr/person och år.

Kontaktperson för Totalförsvar Öland är Berne Gustavsson: berne.gustavsson@telia.com, 070-8673422

IMGP2390 IMGP2359 IMGP1121

IMG_1661 IMG_1656 IMG_1653 (1)