Utvalt inlägg

Välkommen till Stora Rör!

Mitt på Öland, på gränsen mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner ligger Stora Rör. Byn förenar de båda kommunerna men förenar även land och hav där den ligger vid kanten av Kalmarsund, där sundet är som smalast.

Stora Rör fick sitt namn efter det stora stenröse (rör) från bronsåldern som låg strax norr om det som idag är hamnen. Då kajen och pirarna började byggas i slutet av 1800-talet togs sten från röset och idag finns det inga spår kvar av var det låg.

Redan innan hamnen anlades var orten viktig för kommunikation med fastlandet. År 1807 beslöt överpoststyrelsen att posten skulle skeppas över till Öland via Revsudden, tidigare hade detta skett mellan Kalmar-Färjestaden.

Livet i Stora Rör präglas till stor del av de mycket aktiva föreningar som finns i byn. Du finner information om respektive förening genom att klicka på flikarna längst upp på sidan. Välkommen!