Nya avtalet är i hamn!

Stora Rörs Båtsällskap och Borgholms kommun har skrivit under ett nytt avtal i maj 2018, som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Det nya avtalet möjliggör för SRBS att fortsätta renoveringen av Hamnmagasinet. Planen är att göra byggnaden till en samlingspunkt för Stora Rörs boende och gäster, med särskilt fokus på tillgänglighetsanpassning och att kunna använda byggnaden för aktiviteter även vintertid, speciellt för byns ungdomar. Innan semestern skall en invändig plattformshiss och en utvändig ramp vara klar, medan renovering av fasaden, invändig isolering och byggnation av väggar samt arbete med toaletter och duschar påbörjas till hösten. Arbetet finansieras dels med bidrag från Allmänna Arvsfonden, dels med lån som tas upp av SRBS med personlig borgen som säkerhet.

Det nya avtalet innebär dels ett nytt, förminskat arrendeområde, dels ett förtydligande av ansvarsfördelningen. Kommunen svarar för trafik- och parkeringsfrågor samt investeringar i fasta anläggningar, och SRBS gör löpande underhåll och tar in avgifter.

Välkommen till Stora Rör!

Mitt på Öland, på gränsen mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner ligger Stora Rör. Byn förenar de båda kommunerna men förenar även land och hav där den ligger vid kanten av Kalmarsund, där sundet är som smalast.

Stora Rör fick sitt namn efter det stora stenröse (rör) från bronsåldern som låg strax norr om det som idag är hamnen. Då kajen och pirarna började byggas i slutet av 1800-talet togs sten från röset och idag finns det inga spår kvar av var det låg.

Redan innan hamnen anlades var orten viktig för kommunikation med fastlandet. År 1807 beslöt överpoststyrelsen att posten skulle skeppas över till Öland via Revsudden, tidigare hade detta skett mellan Kalmar-Färjestaden.

Livet i Stora Rör präglas till stor del av de mycket aktiva föreningar som finns i byn. Du finner information om respektive förening genom att klicka på flikarna längst upp på sidan. Välkommen!