Nya bryggan är i hamn!

Den nya ”Kalles brygga” är på plats och tagen i bruk. Fortfarande (2/7) saknas dock några av Y-bommarna. P.g.a. en felleverans har dessa blivit försenade. Det finns i skrivande stund inget konkret besked om när de kan komma på plats. Tills vidare trixar båtplatsansvarig Emma med de platser som finns, och i nödfall måste gästbojar användas. På kommunen är man medveten om problemet och lägger ner mycket energi på att få bommarna på pltas, men man kan väl säga att leverantören inte gör så bra reklam för sig just nu…

SRBS styrelse återkommer med besked till väntande medlemmar så snart ett besked erhållits.

Välkommen till Stora Rör!

Mitt på Öland, på gränsen mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner ligger Stora Rör. Byn förenar de båda kommunerna men förenar även land och hav där den ligger vid kanten av Kalmarsund, där sundet är som smalast.

Stora Rör fick sitt namn efter det stora stenröse (rör) från bronsåldern som låg strax norr om det som idag är hamnen. Då kajen och pirarna började byggas i slutet av 1800-talet togs sten från röset och idag finns det inga spår kvar av var det låg.

Redan innan hamnen anlades var orten viktig för kommunikation med fastlandet. År 1807 beslöt överpoststyrelsen att posten skulle skeppas över till Öland via Revsudden, tidigare hade detta skett mellan Kalmar-Färjestaden.

Livet i Stora Rör präglas till stor del av de mycket aktiva föreningar som finns i byn. Du finner information om respektive förening genom att klicka på flikarna längst upp på sidan. Välkommen!