Parkeringsfrågan och trafiksituationen aktuella igen!

Posted by 27 Apr, 2017

Bert Carlsson, Berne Gustavsson och Staffan Rodebrand från Stora Rörs Båtsällskap har just börjat hämta in ett underlag från alla som är berörda och/eller intresserade av trafiksituationen i hamnområdet i Stora Rör. Information om detta har nyligen lämnats på årsmöten i båtsällskapet och intresseföreningen.

 Varför nu detta? Jo, för att det kommer att bli en del förändringar när det gäller arrenden och skötselansvar. Båtsällskapet kommer från någon gång efter sommaren bara att ansvara för ett mindre område, ett arrende av själva båthamnen och några av de större byggnaderna. I övrigt blir det kommunen som tar över, vilket då även omfattar allt det övriga med utveckling, skötsel och förvaltning av badplats, grönytor, vägar, avspärrningar, försköning/trivselfrågor och parkeringsplatser. Det behövs en plan för detta, något som vi vill hjälpa till med. Detta för att underlätta för kommunen, för att låta alla direkt berörda komma till tals, och inte minst för att få något att hända och undvika att ännu fler säsonger passerar utan praktiska åtgärder.

En plan, eller ett underlag, som efter att alla åsikter stötts och blötts till hösten kommer att lämnas över till kommunen för vidare handläggning.

 Vi vill träffa alla och hoppas få höra förslag och synpunkter. Gärna på plats och få höra era motiveringar!

Vi har sommaren på oss och planerar ett gemensamt stor-möte innan hösten där vi vill lägga fram ett genomarbetat förslag för slutlig mangling. Sen är det upp till kommunen att besluta, detaljplanera och verkställa. Vi siktar på att vi åtminstone ska kunna hitta några lösningar som stor-mötet kan bifalla. I så fall ska vi ”ligga på” så förbättringarna blir utförda till nästa säsong.

 Mer information finns på hamnkontoret samt på Staffans hemsidaDet går även att träffa Staffan på hamnkontoret vissa tider (anslås där och här efter hand – närmast 8 och 11 juli kl 15-16), i hamnmagasinet 13 juli 19-20, eller efter överenskommelse på tfn 070 932 11 86 eller 0485-56 57 06.

Berne nås på tfn 070 867 34 22 och mejl: berne.gustavsson@telia.com

Bert nås på tfn 0708 84 57 57 och mejl: ingrid.vet@telia.com

Kommentarer inaktiverade för Parkeringsfrågan och trafiksituationen aktuella igen! Categories : Okategoriserade

Välkommen till Stora Rör!

Posted by 2 Mar, 2014

Mitt på Öland, på gränsen mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner ligger Stora Rör. Byn förenar de båda kommunerna men förenar även land och hav där den ligger vid kanten av Kalmarsund, där sundet är som smalast.

Stora Rör fick sitt namn efter det stora stenröse (rör) från bronsåldern som låg strax norr om det som idag är hamnen. Då kajen och pirarna började byggas i slutet av 1800-talet togs sten från röset och idag finns det inga spår kvar av var det låg.

Redan innan hamnen anlades var orten viktig för kommunikation med fastlandet. År 1807 beslöt överpoststyrelsen att posten skulle skeppas över till Öland via Revsudden, tidigare hade detta skett mellan Kalmar-Färjestaden.

Livet i Stora Rör präglas till stor del av de mycket aktiva föreningar som finns i byn. Du finner information om respektive förening genom att klicka på flikarna längst upp på sidan. Välkommen!

Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Stora Rör! Categories : Okategoriserade