Stora Rörs Simsällskap

Stora Rörs Simsällskap 1938 – 2023

Stora Rörs Simsällskap (SRSS) är en ideell förening som har bedrivit simskola i Stora Rör sedan 1938 genom samarbete mellan bofasta och sommarboende i Stora Rör med närområde.

Genom vår simskola under sommaren ger vi barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla sina simfärdigheter utomhus, under realistiska förhållanden.

Simskolan och märkestagningen, som äger rum vid badplatsen i Stora Rörs hamn, är öppen för alla! Verksamheten är ideell och finansieras i huvudsak av medlemsavgifter, simskoleavgifter och privata insamlingar.

Under fyra veckor varje sommar pågår simskola och märkestagning under ledning av utbildade simlärare och assistenter. Simskoledeltagarna delas in i olika grupper beroende på ålder och simkunnighet, från de allra yngsta barnen som börjar redan i tre-fyra års åldern och uppåt. Märkestagningen lockar barn, tonåringar och vuxna.

Verksamheten avslutas varje år med traditionell märkesutdelning samt promovering av kandidatrar och magistrar under festliga former. Vid detta tillfälle hålls även en mycket underhållande auktion på skänkta kakor, bullar och andra gåvor, liksom konstlotteri mm för nödvändigt tillskott i Simsällskapets kassa. 

Simskola och märkestagning sommaren 2024:

* Inskrivning till simskola och märkestagning äger rum måndagen den 1 juli 2024, kl. 10:00-12:00 vid Simsällskapets gula badhytt på badplatsen vid Stora Rörs hamn.

Obs! Vid inskrivningen behöver simskolan få veta vilken simkunskap barnet har och vilka veckor barnet kommer att delta i simskolan. Detta för att ge så många barn som möjligt plats i simskolan. Den som skickar ett ombud för att anmäla barn till simskolan måste ha dessa uppgifter, inklusive personuppgifter, för att kunna anmäla. Efter inskrivningsdagen kan barn anmälas till simskolan i mån av plats. Simskolan tar inte emot föranmälningar via mejl.

* Simskola och märkestagning pågår alla vardagar i juli fr.o.m. tisdag 2 juli, 2024.

* Avslutning hålls lördagen den 27 juli 2024,  på badplatsen, Stora Rörs hamn. 

Deltagare som inte kan infinna sig vid inskrivningen kan söka upp simlärare mellan passen även andra dagar, och skriva in sig då.

Kostnaden för simskolan kommer i år att vara:
Medlemsavgiften 100 kr.
400 kr + 100 kr = 500 kr Heltid, 4 veckor
200 kr + 100 kr = 300 kr Märkestagning
 
Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se länk nedan). Simsällskapet noterar att myndigheten uppmuntrar till verksamhet av den typ vi bedriver.
 
Vi förutsätter att alla deltagare och deras anhöriga också följer myndighetens rekommendationer. Framförallt ber vi vuxna och barn med symptom att inte komma till simskolan, utan istället stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet.
 

Stora Rörsplasket 2024

Var med och simma tillsammans. Stora Rörsplasket genomförs tisdagen den 16 juli 2024, kl 13:00. Alla är välkomna att simma 200 m, Simborgarmärket. Märket går att köpa på plats.

Årsmöte 2024

Vi återkommer med datum, tid och plats för årsmöte 2024.

Simlärare

Är man intresserad av att delta i styrelsen eller arbeta som simlärare, maila till storarors.sim@gmail.com.

Kontakt

För kontakt, maila till storarors.sim@gmail.com.

Lämna ett svar