Kalenderhändelser

Aktivitetsdatum Stora Rörs Båtsällskap
Hamnen

Arbetsdag nr 1 – Lördag 30 april kl 9-12.

Sjösättning – Lördag 7 Maj kl. 8.00

Arbetsdag nr 2 – Lördag 28 Maj kl 9-12.

Årsmöte – Söndag 26 Juni kl. 10.00

Vid Stora Rörsdagen den 9 juli medverkar Båtsällskapet med ett infobord. Då anordnas också en regatta med radiostyrda segelbåtar i hamnen. Kontakta Göran Lindmark, tel 076-88 26 190 om du vill delta.

Seglarskolan 2022 är redan full, anmäl dig till 2023 redan nu. Se separat artikel!

Båtupptagning – Lördag 8 Oktober kl. 08.00.

Arbetsdag 3 – Lördag 15 Oktober kl 9-12.

För arbetsdagarna:

Ta med o-ömma kläder, redskap, verktyg etc.
Väl mött! Hamnkommittén / Styrelsen

2022-04-30 06 : 30 till 2022-10-15 07 : 50

Välkommen !
Båtklubben